میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
نیما علیپور
مهندسی شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز }

کارجو

مهندسی شهرسازی
جویای کار پاره وقت در شرکت مهندسین مشاور شهرسازی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه