13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
milad janalipour
مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی }

مقاله مروری چیست؟ Review Paper

https://www.aparat.com/v/PcYM1