میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد مهدی بهنام مهر  
 زاده شدم تا برنامه نویسی کنم ، فکر کنم ، بسازم و توسعه بدم.بی نهایت عاشق برنامه نویسیم.

#تجربیات_یک_برنامه_نویس
10 نکته کلیدی برای یادگیری برنامه نویسی

1 . اصول برنامه نویسی را صحیح یاد بگیرید
2 . صبور باشید یا قدرت صبر را در خود افزایش دهید
3 . هدف تعیین کنید و به سمت آن قدم بردارید
4 . سعی کنید پروژه های زیادی را انجام دهید
5 . وارد انجمن های برنامه نویسی شوید
6 . یادگیری را متوقف نکنید
7 . حل الگوریتم و الگوریتم نویسی را یاد بگیرید
8 . یاد بگیرید چطور از مستندات یا داکیومنت ها استفاده کنید
9 . مربی یا مدرس خوبی پیدا کنید
10 . از ابزارهای کمک کننده غافل نشوید