میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

برخي اصطلاحات کاربردي نگهداري تعميرات
1-
#pm
2- #em
3- #cm
4- #cbm
🛠 #نگهداری_و_تعمیرات

NET.pdf