میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔴 دانشگاه خواجه نصیر به دانشجویان شبانه خوابگاه می‌دهد

🔸 دانشگاه خواجه نصیر طی اطلاعیه‌ای شرایط و زمان ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان شبانه را اعلام کرد.

🔸پیش ثبت نام خوابگاه دانشجویان شبانه تا ۲۲ مهرماه ادامه دارد و دانشجویان متقاضی می‌توانند جهت پیش ثبت نام در سامانه رفاهی
http://refahi.kntu.ac.ir اقدام کنند.

🔸پیش ثبت نام جهت برآورد تعداد متقاضیان خوابگاه شبانه با نرخ مصوب هیأت امنایی می‌باشد و اولویت اسکان با ورودی‌های ۱۴۰۰ می‌باشد.