13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

امید کوچکی زنده شد تا شنبه که ببینیم چه می‌شود
دانشگاه آزاد مشهد چراغ سبزی داد تا در جلسهٔ شنبه دقیق‌تر صحبت کنیم و مسیر اجرایی توانمندسازی دانشجویان را هموار سازیم
در نومیدی بسی امید است...
#توانمندسازی #دانشجو #دانشجویانه #daneshjooyaneh