میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

ساعت 5 صبح واسم پیام اومد  با بدبختی از زیر پتو دراومدم و یه چشمم و باز کردم دیدم نوشته بازار فرش ایرانیان شعبه دیگری ندارد انقد خوشحال شدددم که نگو. همش فکر میکردم یه شعبه دیگه دارن و به من نمیگن