13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

هنرِ "شنیدن" !

در دو روز آینده تا حد امکان به گفت‌وگوهایی که بین افراد صورت می‌گیرد گوش کنید.
دو چیز را در نظر داشته باشید:
کدام یک بیشتر حرف می‌زند و کدام یک موفق‌تر است؟!

از صدها تجربه کوچک و بزرگ آموخته‌ام که افراد پرحرف به ندرت آدم‌های موفقی هستند. همه‌ افراد موفق تقریبا بدون استثنا، هنر "شنیدن" را بیشتر دانسته و به کار می‌بندند.
به عبارت دیگر ، طرف مقابل را ترغیب می‌کنند به اینکه درباره‌ خودش، دیدگاه‌هایش، موفقیت‌هایش، شغلش و مشکلاتش حرف بزند .

هنر شنیدن به دو طریق راه را برای موفقیت‌های بزرگتر هموار می‌کند:

▫️هنر شنیدن جلب دوستی می‌کند .
▫️هنر شنیدن به شناخت بهتر افراد کمک می‌کند .

د. شوارتز