13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

اریک برن، روان‌شناس برجسته می‌گوید:
اگر انسان‌ها نوازش نشوند، مغزشان متلاشی می‌شود و این کنایه‌ایست از اهمیت نوازش به‌عنوان غذای روح برای مغز .

نوازش‌ها می‌توانند مثبت و منفی باشند. لبخند زدن، جملات مهرآمیز گفتن و ... نمونه‌هایی از نوازش مثبت و اخم کردن، مشاجره، انتقاد، نیش و کنایه زدن مواردی از نوازش‌های منفی هستند.

نیاز به نوازش یا دیده شدن به اندازه‌ای قوی است که بشر همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا دیگران او را ببینند، تایید کنند، دوست بدارند و تحسین کنند و اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد به نوازش‌های منفی نیز بسنده می‌کند، به عبارتی، ما حاضریم انتقاد شویم، بازخوردهای منفی بگیریم، زیر سوال برویم و... تا به خودمان ثابت کنیم که دیگران ما را می‌بینند و به‌همین دلیل مهم هستیم.

نوازش‌ها می‌توانند کلامی و غیرکلامی باشند. کلمات مهرآمیز نمونه‌هایی از نوازش‌های کلامی هستند.