میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

📖قانون پنج ثانیه

📝
#معرفی_کتاب
قانون پنج ثانیه می‌گوید: همه‌ی ما در ذهن خود لیستی از کارهایی داریم که می‌خواهیم هر روز انجام دهیم و فقط 5 ثانیه یا کمتر، زمان داریم تا دست به کار شویم و آن کار را انجام دهیم، قبل از اینکه مغزمان خرابکاری کند و ما را منصرف کند!
‌ ‌
✍🏻نویسنده: #مل_رابینز

قانون ۵ ثانیه_مل رابینز.PDF