میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

تنها چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم ،
این‌ است که یک‌ نفر مرا درک کند ...


📙عشق در زمان وبا
✍🏽
#گابریل_گارسیا_مارکز

عشق سالهای وبا.pdf