میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

⭕️دلایل عملکرد نامطلوب کارکنان

1️⃣کارکنان نمی دانند؛ در این حالت، کارمند نمی داند که عملکردش پایین تر از حد انتظار بوده لذا می بایست از طریق مناسب، او را نسبت به وضعیت عملکردش آگاه ساخت.

2️⃣کارکنان نمی خواهند؛ در این حالت، کارمند انگیزه لازم برای بروز عملکرد در حد انتظار یا فراتر از حد انتظار را ندارد لذا می بایست با تعریف مکانیزم های تشویقی، زمینه های بروز عملکرد مطلوب را فراهم ساخت.

3️⃣کارکنان نمی توانند؛ در این حالت، کارمند ممکن است اشتباها در یک سمت سازمانی منصوب شده باشد لذا می بایست با جابجایی و گردش شغلی، او را در شغل مناسب خود، بکارگیری کرد.

4️⃣کارکنان بی تقصیرند؛ در این حالت، عملکرد نامطلوب کارمند ناشی از نبود امکانات و زیرساخت ها و منابع لازم برای انجام وظایف شغلی هست. در نتیجه، کارمند نمی تواند عملکرد در حد انتظار یا فراتر از حد انتظار داشته باشد.