میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🎯سوالاتی که شرکت اپل در مصاحبه های استخدامی، از داوطلبان استخدام می پرسد.

۱-دوست دارید با چه کسی قهوه بخورید؟ چرا؟
۲- الگوی شما کیست و چرا؟
۳-آیا خلاق هستید؟ چیزهای خلاقانه ای که دوست دارید چه مواردی هستند؟
۴-خود را چگونه توصیف می کنید؟
۵- سه تا جعبه وجود دارد، یکی فقط حاوی سیب است، در دیگری فقط پرتقال وجود دارد، و سومی حاوی هم سیب و پرتقال است. جعبه ها برچسب های اشتباهی خورده اند، به طوری که هیچ جعبه ای برچسب درستی ندارد و برچسب ها نمی توانند محتوی واقعی جعبه ها را نشان دهند. فقط یک جعبه را باز کنید و بدون نگاه کردن به درون آن یکی از میوه ها را بردارید. چگونه با نگاه کردن به میوه، همه جعبه ها را درست برچسب گذاری می کنید؟
۶-به مشتریانی که به شما می گویند اپل را دوست ندارند چه پاسخی می دهید؟
۷-به من بگویید چه زمانی چیزی را دریافت کردید که سزاوار آن نبودید؟
۸-شرم آور ترین آهنگی که بر روی گوشی شماست چیست؟
۹-اگر دو تا تخم مرغ داشته باشید، و بخواهید بفهمید که بالاترین طبقه ای که می توانید تخم مرغ را بدون اینکه ترکی بر آن بیفتد پرت کنید، چگونه آن را انجام می دهید؟ راه حل بهینه چیست؟
۱۰-کدام لحظه از زندگیتان را که به خوبی شما را تعریف می کند، چرا؟
۱۱-بزرگترین ضعف شما چیست؟ چرا؟
۱۲-یکی از اشخاصی که می توانید در زندگی به تصمیماتش اعتماد کنید را نام ببرید.
۱۳-الان در مورد گذشته و آینده خودتان چه می گویید؟

۱۴-رهبر مورد علاقه شما کیست؟
۱۵- شما ۱۰۰ سکه بر روی یک میز تخت دارید، برای هر سکه یک طرف شیر و یک طرف خط در نظر بگیرید. برای ده تای آن ها روی شیر بالا است و ۹۰ تای دیگر روی خط بالاست. شما نمی توانید آن ها را لمس کنید، احساس کنید یا به هر طریق دیگر بفهمید کدام طرف این سکه ها بالا است. سکه ها را به گونه ای به دو دسته تقسیم کنید که در هر دسته تعداد شیرها یکی است.
۱۶-هر روز چند بچه به دنیا می آید؟
۱۷-آیا باهوش هستید؟
۱۸-اگر یک شیشه حاوی تعدادی سکه های سالم و معیوب است، یکی را بیرون بکشید، سه بار به آن ضربه بزنید و توالی شیر شیر خط بدست آید، شانس شما چقدر است که سکه معیوب یا سالم باشد؟

۱۹-در پنج سال آینده می خواهید چه کاری انجام دهید؟
۲۰-چگونه یک توستر را تست می کنید؟
۲۱-شرایطی را توضیح دهید که به فردی مشاوره اشتباه داده اید؟ از این اتفاق چه درسی گرفته اید؟
۲۲-اگر مجبور باشید که یک آیفون را در هوا معلق کنید، چگونه این کار را انجام خواهید داد؟
۲۳-یک لیوان آب بر روی یک صفحه گردان قرار می دهید و به آرامی سرعت را افزایش می دهید. در ابتدا کدام اتفاقی می افتد؟ آیا لیوان لیز می خورد؟ یا آب لیوان به بیرون می ریزید؟ یا لیوان وارونه می شود؟

#مصاحبه