میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

برخی از توصیه ها برای داشتن رفتار سازمانی بهتر

⭕️ با برخورد منصفانه و قدردانی به موقع از کارکنانمان ، انرژی کاری آنان را افزایش دهیم و قدرت خلاقیت را در آنان تقویت کنیم.

⭕️ هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود، دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهیم و از کارکنان خود نیز انتظارات اصولی و منطقی داشته باشیم.

⭕️ موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنیم و همیشه متبسم باشیم.

⭕️ همواره به خاطر داشته باشیم به کار بردن الفاظ مؤدبانه به اقتدار و شخصیت ما می افزاید.

⭕️ اشتباهات کارکنان خود را بیش از حد لازم به آنها گوشزد نکنیم.

⭕️ در کنار روابط مدیر و کارمندی، تا حدی ارتباط عاطفی نیز با کارکنان برقرار کرده و امین و رازدار و تکیه گاه آنها باشیم.

⭕️ روی اشتباهات خود پافشاری نکنیم و بی تعصب خطاهای خود را بپذیریم.

⭕️ با عبارات کنایه آمیز و نیش دار، دیگران را سرزنش نکنیم. انتقاد خود را بطور خصوصی و مودبانه ابراز نمائیم.

⭕️ با آرامش، خونسردی، علاقه و اشتیاق به حرف های دیگران گوش کنیم و برای صرفه جویی در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نکنیم.