میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

برش و نصف کردن توپ های تنیس به شما این امکان را می دهد که 2 توپ بیشتر را در هر قوطی جای دهید یا به عبارتی دیگر؛ از فضای موجود استفاده بیشتری داشته باشید.

ولی آیا هدف حاصل شد؟

نکته: مراقب باشید که در تفکر کوتاه مدت بیش از حد
بهینه سازی یا صرفه جویی نکنید...

💢چند نکته مهم پیرامون این موضوع:

۱. سود کوتاه مدت گاهی اوقات بسیار خوب است اما عمدتاً پایدار نیست. به عنوان یک رهبر باید به فراتر نگاه
کرد و دید بلند مدت داشت.
.
۲.فشار حداکثری به نیروی انسانی منجر به بازدهی حداکثری نمیشود، نیرویی که عزت نفسش را ازش گرفته ایم مانند توپ نصف شده دیگر ماهیت حقیقی و مفید خود را ندارد.
.
۳. بهینه سازی به این معنا نیست که شما هدف خود را تغییر دهید بلکه به این معنی است که در رسیدن به همان هدف، هدر رفت را کاهش و خروجی را افزایش دهید.
.
۴. حواسمان باشد که انرژی و زمان خود را صرف درست کردن چیزی که در واقع داریم خرابش میکنم، نکنیم ….
.
۵. اگر شما بعد از خواندن این نکات همچنان باور دارید که نصف کردن توپها استراتژی خوبی است، در حکومتهای دیکتاتوری، سیاستمدار موفقی خواهید شد
#مديريت #هزينه #استراتژي