13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
منا خیرخواه
نقاشی دانشگاه ارومیه }

کارجو

طراح هرگونه بسته بندی ها٫لوگو ها٫پوستر ها٫صفحه آرایی کتب و با تایپیست
حداکثر ۳ ساعت کار در روز . (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه