میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

◀از انتخاب نوع غذا، لباس، کار، سرگرمی ها و لذت گرفته تا انتخاب مسیر زندگی و حتی انتخاب ترس ها و اضطراب ها، ما معمولا ادامه دهنده انتخاب های گذشته و آزموده شده هستیم اما گاهی باید انتخاب کنیم که در ظاهر به بیراهه بریم!▶

🎧در اپیزود اصالت انتخاب از پادکست جافکری به اهمیت انتخاب های خاص و بی پروا پرداخته شده

همه ما تو این روزا و این شرایط احتیاج داریم این ایپزود رو گوش کنیم ✌