میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Faezeh Erfaniyan
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شر }

کارجو

دورکاری در زمینه ادمینی
دورکاری و یا کار دانشجویی (تهران)


مشاهده رزومه