13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

انتظاراتتان را در آکواریوم بگذارید

کارکنان شما می‌خواهد بدانند که دقیقا چه انتظاراتی از آنان دارید. از ابتدا خواسته‌های خود را به وضوح بیان کنید تا جلوی سوءتفاهم‌های بعدی را بگیرید.
همچنین، شما باید در مورد اهداف خود با کارکنان، کاملا شفاف گفت‌وگو کنید. زیرا شما و تیم‌تان قرار است همگی به یک مقصد برسید!

برنامه و مسیر دستیابی به اهداف هم باید برای همه واضح باشد. اگر در تصویر کلان موفقیت شرکت، نقش کارکنان خود را به آن‌ها نشان دهید، آن‌ها برای انجام وظایف روزانه و اهداف کوتاه مدت اشتیاق بیشتری خواهند داشت.