میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

زیان قطعی اینترنت معادل درآمد نفتی ایران! 🇮🇷

02 Oct 2022

🔘 بر اساس محاسبات سایت
#نت_بلاکس، قطعی اینترنت در ایران هر ساعت یک و نیم میلیون دلار معادل 45 میلیارد تومان #زیان_اقتصادی به کشور وارد می‌کند که معادل روزی هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن زمان قطعی اینترنت از 30 شهریور و در مجموع 12 روز قطعی، مجموع ضرر وارد بر اقتصاد معادل 12 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود!

❗️ برای بزرگی این زیان کافی است که بدانیم #درآمد_نفتی_ایران در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم به آن معناست که قطعی اینترنت به اندازه یکسال درآمد نفتی به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است./نقل از کانال تلگرام رمزعلی