میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

اگر سياره مريخ سراسر درد و رنج باشد، حتی اگر سنگ‌هايش از درد فرياد برآورند، ما هيچ متاثر نمی‌شويم؛ زيرا سياره مريخ به جهان ما تعلق ندارد. انسانی كه از جهان بريده باشد، درد جهان را احساس نمی‌كند.

📗
#جاودانگی
✍🏻 #میلان_کوندرا