میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔴 رییس دانشگاه #تربیت_مدرس: ۲ نفر از دانشجویان این دانشگاه در بازداشت هستند

🔸رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: ۲ نفر از دانشجویان این دانشگاه در حال حاضر جزو بازداشتی ها هستند که در خارج از دانشگاه بازداشت شده اند و بقیه افرادی که از آنان نام برده می شود، دانش آموختگان دانشگاه هستند که در شهرهای محل سکونت خود دستگیر شده اند./ایرنا

https://www.google.com/amp/s/w....ww.irna.ir/amp/84903