میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔴تماس از طریق پیام رسان "اسکایپ" با خط مستقیم ایران رایگان شد

🔹این امکان برای افرادی است که در خارج از ایران هستند و از طریق اسکایپ می توانند با داخل ایران مکالمه رایگان داشته باشند.