میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zahra Kamran
روانشناسی مشاوره دانشگاه خوارزمی کرج }

کارجو

مشاور تحصیلی
مشاوره‌ی فردی و تحصیلی در زمینه‌ی کنکور انسانی (تهران)


مشاهده رزومه