مریم رضایی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی }

بچه های برنامه نویس این اوضاع اینترنت رو کارهاتون تاثیر گذاشته؟

آره هیچ کاری نمیتونم بکنم
نه مشکلی ندارم
14 رای