12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

📌مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش در مقطع دکتری خارج از کشور

❄️ ترجمه رسمی از کلیه مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق لیسانس به همراه ریز نمرات

❄️کپی از مدرک TOEFL با حداقل نمره ۹۰ از آزمون IBT و ۵۵۰ از آزمون PBT

❄️کپی از مدرک GRE/GMAT (در صورت وجود)

❄️حداقل ۴ توصیه نامه تحصیلی از استاد ، مدیران همکار و محققان همکار

❄️ترجمه پروپوزال تحقیقاتی در مورد رشته مورد نظر برای تحصیل در مقطع دکتری

❄️ترجمه رسمی از صفحه آخر پایان نامه های لیسانس و فوق لیسانس با ذکر نمره

❄️رزومه و سوابق کاری (Resume/CV)

❄️تأییده مقالات علمی منتشر شده (در صورت وجود)

❄️ترجمه رسمی کلیه مدارک مثبت تحصیلی، تحقیقاتی،کاری،سمینار ها، تشویق نامه ها و … (در صورت وجود)

❄️کپی از صفحه اول پاسپورت (ترجمه شناسنامه برای کسانی که در حال حاضر پاسپورت ندارند)

❄️انگیزه نامه تحصیلی (Statement of Purpose)

❄️در صورت نیاز ممکن است دانشگاه از متقاضی درخواست Essay نماید.