12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
yousef Khani
میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد مشهد }

کارجو

پروژه طراحی و نقشه کشی معماری سازه
متقاضی فعالیت در زمینه طراحی معماری و نقشه کشی سازه (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه