میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

اگه میخای سطح آدما وطرز تفکر آدما بدونی از محیط که درآن قرار می‌گیرند بشناسید چون آدما در محیطی که ازش لذت می‌برند قرار می‌گیرند

تو دنیا هیچ جنگی
قشنگ نیست؛
جز جنگیدن برای رویاهات...