آیلار شادمهر
مهندسی پلیمر دانشگاه تبریز }

کارجو

پاره وقت دانشجویی
کاره سبک دانشجویی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه