میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔴 زمان‌بندی برگزاری کنکور 1402 نوبت اول - دی‌ماه

🔹زمان ثبت نام کنکور اول: { 8 تا 14 آبان ماه 1401}

🔹زمان برگزاری کنکور اول:  29 و 30 دی 1401

🔹تاریخ برگزاری کنکور  1402، نوبت اول:

🔹صبح پنجشنبه 29 دی 1402: کنکور تجربی

🔹بعد از ظهر پنجشبه 29 دی 1401: کنکور زبان

🔹صبح جمعه 30 دی 1401: کنکور ریاضی و انسانی

🔹بعد از ظهر جمعه 30 دی 1401: کنکور هنر