🔴 قطعی اینترنت و فیلترینگ تا کی ادامه دارد؟

‌ احمد وحیدی وزیر کشور:
▫️️ تا پایان یافتن اغتشاشات محدودیت های اینترنتی ادامه دارد. اغتشاشگران موجب اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌شوند و هر گاه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مطمئن شود که دیگر چنین موضوعیتی نیست این محدودیت‌ها برداشته می‌شود.