🔳⭕️به کارمندانتان برای مدیریت بر مسیر شغلی، کمک کنید.

🔴از این نترسید که کارمندانتان با یکدیگر در مورد مسیر شغلی صحبت می کنند. شما باید استقبال کنید و به آن‌ها بگویید که در داخل سازمان به فکر بهبود رضایت از شغل باشند.
هیچ وقت فراموش نکنید که یافتن، استخدام و آموزش فرد جدید بسیار هزینه بر است.

اگر یکی از کارمندان تحت نظرتان به شما می‌گوید قصد دارد در مسئولیت‌های کاری‌اش تغییراتی اعمال کند ناراحت نشوید. این بدان معنا نیست که آن فرد دیگر تمایلی به کار با شما ندارد یا از کار خود عمیقاً ناراضی است و یا قصد ترک شرکت را دارد. بلکه این تنها به این معنی است که آن فرد آگاهانه در پی به عهده گرفتن مسیر رشد حرفه ای خود است.