12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

گفت: دنیا پوچ و بی ارزش است!
هیچ ارزش ندارد...
گفتم: حرف‌های خوب بزن، دنیا بی‌ارزش نیست،
فقط انسانی زندگی کردن خیلی سخت است...!

📕 سمفونی مردگان
✍🏻
#عباس_معروفی

سمفونی مردگان.pdf