.
🔴 برای پشت کنکوری های راه یافته به دانشگاه بفرستید/ چند توصیه به دانشجویان جدیدالورود دانشگاهها که خواندش توصیه میشود (شماره ۲)


▫️ هیچ قانونی و منطقی وجود ندارد که بعد اتمام تحصیلتان شرایط کاری ایده آل نصیبتان شود و همه چیز آماده است. تا میتوانید منطقی درس بخوانید و گرفتن مدرک را تنها سی درصد راه کسب شغل در آینده بدانید.

▫️نام دانشگاه تاثیری در آینده شغلی و کاری تان ندارد. گول برخی تبلیغات را نخورید. تمام دانشگاهها را برای یک رشته یکسان بدانید و اصرار نکنید فلان دانشگاه تیپ یک است و بهتر است فلان دانشگاه تیپ ۳! این تفکر کذایی را از ذهنتان خارج کنید. مهم توانمند شدن شماست...

▫️ از ابتدای تحصیل توانمند شوید. روابط عمومی تان را افزایش دهید. سخنوری یاد بگیرید و تا میتوانید دایره شبکه ارتباطات اجتماعی تان را افزایش دهید. یک روز پی میبرید درس خواندن صرف و نپرداختن به موارد اشاره شده چه اشتباه بزرگی بوده.

▫️ اگر فقط درس خواندید و کتاب خواندید و نمره گرفتید و هیچ کاری برای افزایش توانمندی و دایره روابط اجتماعی تان نداشتید بدانید دارد به پرتگاه نزدیک میشوید.

▫️حتما در تشکل ها، کانونها و مجموعه های دانشجویی مطابق خلق و خو و نگاه اجتماعی منطبق بر شخصیتتان عضو شوید. عضویت در تشکل ها در افزایش بینش اجتماعی و دایره روابطتتان و در نهایت بهبود اعتماد به نفستان سهم چشمگیری دارد.

▫️ اگر وارد مسیر تحصیل شدید با علاقه حرکت کنید و دیگر نگاه به پشت سرتان نکنید. مهمترین عامل نقش دهنده آینده تان توانمندی شما در یک رشته و افزایش روابط اجتماعی تان است نه الزاما عنوان رشته.

احمد‌ مهری