12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔳⭕️اگر رفتار شما دیگران را تشویق می‌کند رویاهای بزرگ‌تری داشته باشند، بیشتر بیاموزند، بیشتر عمل کنند و انسان‌های بهتری شوند، در آن صورت می‌توان گفت شما یک رهبر تحول‌گرا هستید.

#جان_ماکسول
#تحول_در_رهبری