مهم نیست چقدر به دیگران نزدیکیم،
مهم این است کە هر کس
باید به تنهایی با زندگی روبرو شود !

📚 من چگونه اروین یالوم شدم
✍🏻
#اروین_د_یالوم