🔴 #فوری

👈 برگزاری کلاس‌های دانشگاه تهران از ۲ الی ۷ مهرماه به صورت الکترونیکی

نظر به تعطیلات پیش رو و در اجرای دستورالعمل آموزش ترکیبی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹، کلیه کلاس های دانشگاه تهران در مقاطع مختلف از روز شنبه دوم مهرماه الی پنجشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیات علمی طبق برنامه آموزشی از سامانه elearn.ut.ac.ir استفاده فرمایند.

معاونت آموزشی #دانشگاه_تهران