میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
آیسان نیروزفر
مهندسی شیمی دانشگاه تهران }

کارجو

معلم ریاضی و مشاور تحصیلی
معلم ریاضی و مشاور تحصیلی (قزوین)


مشاهده رزومه