رها فرزین ابراهیمی
انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

استاپ موشن
ساخت عروسک.اکسسوری.دکور. (تهران)


مشاهده رزومه