12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه کلهر
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه علوم پزشکی تهران }

کارجو

خدمات اجتماعی
آماده همکاری به عنوان کارشناس فروش ، ادمین شبکه های اجتماعی، مشاوره و… (تهران)


مشاهده رزومه