میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
user524353
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد کرج }

کارجو

استارت آپ
ندارد (تهران)


مشاهده رزومه