فاطمه کلهر
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه علوم پزشکی تهران }

کارجو

انجام کلیه امور تایپ و تهیه پاور و ترجمه
در بهترین کیفیت و کمترن زمان آماده همکاری هستم (تهران)


مشاهده رزومه