سمانه سبلانی
مدیریت صنعتی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران }

کارجو

مدرس . محقق
عارضه یابی سازمانی ؛ تدریس ؛ طراحی مدلسازی زنجیره تامین؛ تدریس دروس مدیریت صنعتی ؛ تدریس دروس ریاضی دوره دبیرستان (تهران)


مشاهده رزومه