شیرین خطیری
مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران }

کارجو

تایپیست
کارهای دانشجویی تایپ، پاورپوینت، مقاله (گلستان)


مشاهده رزومه