شایان تبیانیان
شیمی پلیمر دانشگاه تهران }

کارجو

بنده برای مشاور تحصیلی و آموزش زبان انگلیسی و انجام کار های تایپی درخواست دارم
من برای مشاور تحصیلی آموزش زبان انگلیسی که ایلتس ۶.۵ دارم و انجام کار های تایپی درخواست کار دارم (سمنان)


مشاهده رزومه