12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Tanin
مهندسی انرژی دانشگاه تهران }

کارجو

کار پاره وقت
با توجه به اینکه دانشجوی ارشد هستم دنبال کار پاره وقت هستم (تهران)


مشاهده رزومه