فاطمه قیاسی
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه }
1 سال قبل  قبل

کارجو

کارپاره وقت اداری ثابت
پاره وقت بخاطر کلاس های دانشگاه (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه