12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه قیاسی
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه }

کارجو

کارپاره وقت اداری ثابت
پاره وقت بخاطر کلاس های دانشگاه (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه