فاطمه قیاسی
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه }
2 ماه قبل  قبل

کارپاره وقت اداری ثابت
پاره وقت بخاطر کلاس های دانشگاه (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه