حمیده صفاری
حسابداری دانشگاه یزد }

https://app.epoll.pro/15431800?Referral=whatsapp

به نام خدا
باسلام و احترام
پرسشنامه پیش رو برای جمع آوری داده های یک کار پژوهشی در حوزه بهزیستی روانشناختی حسابداران  ارسال شده است. از شما تقاضا دارم در صورتی که به عنوان حسابدار (مشاور مالی و مالیاتی ,مدیرمالی, سرپرست حسابداری, حسابدار ارشد, حسابدار) می باشید،  به پرسش ها پاسخ دهید. مشارکت شما در این پژوهش به هدایت پژوهشگر در دستیابی به اهداف خود کمک شایانی خواهد کرد،بنابراین زمانی را که صرف پاسخ دادن به پرسش ها خواهید نمود بسیار ارزشمند و موجب قدردانی است.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.