فرینا فرح زاد
مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز }

کارجو

حسابداری/دیجیتال مارکتینگ
ادمین پیج های کاری/حسابداری (فارس)


مشاهده رزومه