سمانه یوسفی تفتی
میکروبیولوژی علم و هنر یزد }

کارجو

بیوانفورماتیک
من دوره پایه بیوانفورماتیک و دوره بررسی ساختار ۳بعدی پروتیین و دوره طارحی دارو شرکت کردم دنبال پروژه یا نوشتن مقاله یا محل کار یا کار انلاین هستم تا مهارتم را افزایش بدهم (یزد)


مشاهده رزومه